Seznam imunologů a alergologů

MUDr. Tomáš Rohovský

Poliklinika Viniční 235

Brno, 615 00

Tel: 533 306 189

www.alergologie-brno.cz

info@alergologie-brno.cz

 

AKI, spol. s. r. o.

Vinohrady 8

Brno, 639 00

Tel: 543 244 970, 543 244 971

www.akialerg.com

info@akialerg.com

 

Maria Centrum

Renneská 29

Brno, 639 00

Tel: 543 212 039, 721 173 742

www.mariacentrum.eu

ccmbrno@seznam.cz

 

Alergoskop

MUDr. Alena Novotná

Herčíkova 10

Brno

Tel: 548 525 003

www.alergoskop.cz

sestra@alergospokop.cz novotna@alergoskop.cz

 

Ambulance alergologie a klinické imunologie

MUDr. Eva Orálková

Hybešova 43

Brno, 602 00

Tel: 549 211 232

 

Alergologická a imunologická ambulance

MUDr. Ivana Minaříková

Jugoslávská 13

Brno, 613 00

ivana.minarikova@seznam.cz

 

MUDr. Jaroslav Matuška, Csc.

Stření 47

Brno, 602 00

Tel: 541 218 364

 

MUDr. Jitka Rychnovská

Mendlovo náměstí 1a

Brno, 603 00

Tel: 543 210 759, 605 257 844

 

MUDr. Karel Mayer

Vnitřní 17

Brno, 602 00

Tel: 541 240 201

 

MUDr. Marie Duřpektová

Pellicova 53a

Brno, 602 00

Tel: 543 245 888

 

MUDr. Zoja Penková

Krásného 20

Brno, 636 00

Tel: 548 538 657

www.alergologie-mudr-penkova.cz

penkova.zoja@volny.cz

 

MUDr. Zuzana Medková, Ph.D.

Božetěchova 79

Brno, 612 00

Tel: 541 210 100

zuzana.medkova@seznam.cz

 

Viameda, s.r.o.

Dělnická 53

Brno, 624 00

Tel: 545 221 404

www.viameda.cz

ord.lanikova@viameda.cz

 

Poliklinika Bílý dům

Žerotínovo nám. 4/6

Brno, 602 00

MUDr. Jana Vondráčková

Tel: 533 302 314

MUDr. Ivana Rybková

Tel: 533 302 317

 

Poliklinika Zahradníkova

MUDr. Drahomíra Kučerová (vedoucí lékař)

Zahradníkova 2/8

Brno

Tel: 541 552 317

www.polza.cz

info@polza.cz

 

Fakultní nemocnice u sv, Anny

MUDr. Jiří Litzman, Csc. (přednosta)

Pekařská 53

Brno

Tel: 543 181 111

www.fnusa.cz

info@fnusa.cz

 

MUDr. Helena Melicharová

Kohoutova 6

Brno, 613 00

Tel: 548 525 003

 

MUDr. Hana Cimrová

Údolní

Brno, 602 00

Tel: 548 525 420

www.alergieimuno.cz