Vakuová masáž, vakuoterapie 45 min.

je to v podstadě dynamická forma baňkování. Při vakuové masáži na rozdíl od baňkování nevznikají podlitiny a nedochází k popraskání drobných žilek.