Detoxikační efekt (čistící)

ovlivnění intenzity látkové výměny - nízkofrekvenční pulzní magnetické pole (NPMP) prostupuje rovnoměrně exponovanou tkání, tzn. každou buňkou, a indukuje zde slabé elektrické proudy. Dochází tak ke změnám povrchových potenciálů buněk, ke změnám propustnosti buněčných membrán, k zvýšení prokrvení, okysličení, zásobení živinami a lepšímu odvádění metabolických zplodin z exponovaných tkání - což je základní předpoklad každého ozdravného procesu. Intenzivnější látková výměna, odsun a detoxikace zplodin jsou začátkem všech hojivých a regeneračních pochodů. Např. expozice oblasti jater stimuluje jaterní činnost a urychluje a zefektivňuje detoxikační pochody v celém organizmu. Lokálních efektů dosáhneme přiložením aplikátoru na problémovou oblast – sval, kloub, páteř apod. Použitím malého aplikátoru dosáhneme zásluhou vyšší indukce silnějšího lokálního účinku, při použití aplikátoru s větší aplikační plochou dosáhneme i přes nižší indukci celotělově většího pozitivního metabolického účinku. Tento účinek se pozitivně projeví u celé řady onemocnění a stavů. Např: u metabolických nemocí jako diabetes a dna, u regenerace tkání po prodělaných infekcích – zánět jater, mononukleóza, toxické poškození tkání. Ale také u ekzému a jiných alergií.

Víte, že PŘEKYSELENÝ organismus je příčinou většiny zdravotních problémů?

  • Zadržuje vodu, která může být příčinou nadváhy 7-10kg
  • Zpomaluje spalování tuků
  • Poškozuje látkovou výměnu
  • Zastavuje produkci enzymů, jejichž nedostatek způsobuje špatnou funkci organismu. Poškozuje cévy, kapiláry a červené krvinky, které transportují výživu a O2 do buněk. Má zbytečně velkou spotřebu vitamínů a minerálů
  • Je živnou půdou pro vznik rakoviny a infekce

Protože překyselení způsobuje většinu nemocí, je důkladné odkyselení a doplnění minerálních látek včetně zařazení magnetoterapie a prostředků s antiparazitním účinkem základem každé terapie.