Re-cover

  • Zvyšuje hodnotu pH pleti a zpomaluje tím nástup účinku Re-action
  • Aplikace Re-action se stává komfortnější
  • Produkt pro profesionální použití. Aplikuje se před použitím kyselin Re-action deep/natural