Biomimetické peptidy

Co jsou biomimetrické peptidy?

Společnost Caregen vyvíjí biomimetické peptidy od roku 2002 na základě studií růstového faktoru. prodávané peptidy společnosti Caregen jsou syntetiční agonisté růstových faktorů, vyskytují se přirozeně a zcela napodobují působení rodičovských molekul. Tyto biomimetické peptidy mohou být klinicky podobně přínosné jako rekombinační růstové faktory, avšak s nižšími náklady a vyšší chemickou stálostí.

Biomimetika z hlediska biologie - obor, který zkoumá konstrukční řešení živých organismů a snaží se je napodobit.

Peptid - chemická sloučenina organického původu, která vzniká spojením několika aminokyselin, takzvanou peptidovou vazbou. Podle množství aminokyselin je vzestupně rozdělujeme do tří skupin – oligopeptidy, polypeptidy a bílkoviny.

Začněme od začátku. Peptidy (bílkoviny) se přirozeně vyskytují v organismu každého živého tvora. Všem známá bílkovina jménem kolagen tvoří až 70% naší kůže. A jak jinak omladit naši pokožku, než tak, že ji dodáme to, co je jí přirozené a co s věkem ztrácí. Biomimetické peptidy po vniknutí do kůže způsobí to, že napodobí rodičovskou molekulu. Stručný příklad: Odumře molekula kolagenu, biomimetický peptid napodobí její materiál a strukturu a naváže na ty, které ještě neodumřely, tzn. vyplní místo odumřelé molekuly. Tato technologie se samozřejmě aplikuje i při problematice s padáním vlasů. Biomimetické peptidy zde nahrazují růstové molekuly ve vlasovém folikulu. Tzn., že tkáň, ze které roste vlas, zůstává stále stejně silná, případně může obnovit růst vlasu „oživením“ tkáně, ze které vlas vypadl a dál již nerostl.

Spojením technologie nanokapslí a technologie biomimetických peptidů můžete očekávat jen dobré výsledky, ať už se jedná o péči o pleť nebo o vlasy. Očekávejte také, že účinné látky ve vaší pokožce zůstanou mnohem déle (a to až několik měsíců), než slibovaných 24h u výrobků bez využití této technologie.

 

Výhody biomimetických peptidů

  • trvalý rozvoj nových biomimetických peptidů
  • konkurenceschopnost na základě masové výroby
  • vysoká efektivita a stabilita - patentovaná technologie nanokapslí
  • nejvyšší technická úroveň výrobních zařízení a tím vysoká kvalita a čistota